xổ số trực tiếp hôm nay

Tổng hợp 20 câu hỏi trắc nghiệm môn Địa lý: Vấn đề khai thác thế mạnh ở trung du và miền núi bắc bộ phần 2

; Môn học: ; Lớp: ; 20 câu hỏi; Làm trong 20 phút; cập nhật 26/04/2017
Thời gian làm bài thi 20 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 26/04/2017
Lớp, cấp Số câu hỏi 20 câu
Lượt xem 1,796 lượt xem Lượt thi 244 lượt thi

Câu 1

Vùng nào ở nước ta đứng đầu về tổng mức bán lẻ hàng hóa?

A.

Đồng bằng sông Cửu Long.

B.

Đông Nam Bộ.

C.

Duyên hải Nam Trung Bộ.

D.

Đồng bằng sông Hồng.

Câu 2

Trung du và miền núi bắc bộ Sắt tập trung chủ yếu ở 

A.

Sơn La. 

B.

Yên Bái. 

C.

 Lai Châu. 

D.

Cao Bằng 

Câu 3

Ở trung du của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ, mật độ dân số là (người/km²) 

A.

50-100. 

B.

100-150.   

C.

150-200. 

D.

100-300 

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán