xổ số trực tiếp hôm nay

Ôn thi THPT Quốc gia môn Địa lí chuyên đề Địa lí ngành công nghiệp

; Môn học: ; Lớp: ; 30 câu hỏi; Làm trong 45 phút; cập nhật 16/09/2020
Thời gian làm bài thi 45 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 16/09/2020
Lớp, cấp Số câu hỏi 30 câu
Lượt xem 668 lượt xem Lượt thi 17 lượt thi

Câu 1

Trung tâm công nghiệp Cần Thơ có thế mạnh đặc biệt để phát triển ngành nào sau đây?

A.

Luyện kim màu

B.

Chế biến nông sản

C.

Sản xuất ô tô

D.

Đóng tàu

Câu 2

Cơ cấu sản xuất công nghiệp của nước ta không chuyển dịch theo hướng nào sau đây?

A.

Tăng tỉ trọng sản phẩm chất lượng thấp

B.

Tăng tỉ trọng công nghiệp chế biến

C.

Tăng tỉ trọng của các sản phẩm cao cấp

D.

Giảm tỉ trọng công nghiệp khai  thác

Câu 3

Đặc điểm nào sau đây không đúng với khu công nghiệp ở nước ta?

A.

Chuyên sản xuất công nghiệp

B.

Có nhiều điểm dân cư sinh sống

C.

Có ranh giới địa lí xác định

D.

Chính phủ quyết định thành lập

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán