xổ số trực tiếp hôm nay

Đề thi trắc nghiệm 15 phút Lớp 9 Unit 6. The environment THCS Hà Huy Tập

; Môn học: ; Lớp: ; 10 câu hỏi; Làm trong 15 phút; cập nhật 18/10/2016
Thời gian làm bài thi 15 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 18/10/2016
Lớp, cấp Số câu hỏi 10 câu
Lượt xem 1,287 lượt xem Lượt thi 50 lượt thi

Câu 1

Chọn từ có trọng âm chính nhấn được nhấn vào vị trí khác với ba từ còn lại.

A.

protection

B.

treasurer

C.

 pollution

D.

prohibit

Câu 2

The floor was covered..................a sheet of plastic.

A.

for

B.

of

C.

 to

D.

with

Câu 3

 The exercise..................an opportunity for different departments to work
together.

A.

provides

B.

provided that

C.

providing that

D.

provide

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán