xổ số trực tiếp hôm nay

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2016 môn Hóa học lần 2 - THPT Chuyên Tuyên Quang

; Môn học: ; Lớp: ; 45 câu hỏi; Làm trong 90 phút; cập nhật 28/02/2018
Thời gian làm bài thi 90 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 28/02/2018
Lớp, cấp Số câu hỏi 45 câu
Lượt xem 1,737 lượt xem Lượt thi 22 lượt thi

Câu 1

Cho dãy chất sau: isopren, anilin, anđehit axetic, toluen, pentan, axit metacrylic và stiren. Số chất trong dãy phản ứng được với nước brom là

A.

6

B.

4

C.

7

D.

5

Câu 2

Cấu hình electron của ion X2+ là 1s22s22p63s23p63d6. Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học, nguyên tố X thuộc

A.

chu kì 4, nhóm VIIIB

B.

chu kì 4, nhóm VIIIA

C.

chu kì 3, nhóm VIB

D.

chu kì 4, nhóm IIA

Câu 3

Dãy các kim loại đều có thể được điều chế bằng phương pháp điện phân dung dịch muối (với điện cực trơ) là

A.

Ni, Cu, Ag

B.

Li, Ag, Sn.

C.

Ca, Zn, Cu

D.

Al, Fe, Cr

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán