xổ số trực tiếp hôm nay

Đề thi THPTQG Trường THPT Tùng Thiện Hà Nội Môn: Lịch sử Năm 2020

; Môn học: ; Lớp: ; 40 câu hỏi; Làm trong 50 phút; cập nhật 02/04/2020
Thời gian làm bài thi 50 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 02/04/2020
Lớp, cấp Số câu hỏi 40 câu
Lượt xem 1,130 lượt xem Lượt thi 309 lượt thi

Câu 1

Quốc gia nào ở Đông Nam Á là thuộc địa của Mĩ trước năm 1945?

A.

Brunây.

B.

Lào.

C.

Philippin.

D.

Malaixia.

Câu 2

Cho các sự kiện:
1. Bản Hiến chương Liên hợp quốc chính thức có hiệu lực.
2. Cộng hòa Dân chủ Đức được thành lập.
3. Cộng hòa Liên bang Đức được thành lập.
Hãy sắp xếp các sự kiện theo thứ tự thời gian

A.

1,2,3.

B.

2,3,1.

C.

3,2,1.

D.

1,3, 2.

Câu 3

Trong giai đoạn tiếp tục xây dựng cơ sở vật chất – kĩ thuật của CNXH từ những năm 50 đến nửa đầu những năm 70, tỉ trọng ngành nào của Liên Xô chiếm khoảng 20% sản lượng thế giới?

A.

Nông nghiệp.

B.

Sản lượng than.

C.

Sản lượng điện.

D.

Sản lượng công nghiệp.

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán