xổ số trực tiếp hôm nay

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 4)

; Môn học: ; Lớp: ; 25 câu hỏi; Làm trong 45 phút; cập nhật 26/03/2020
Thời gian làm bài thi 45 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 26/03/2020
Lớp, cấp Số câu hỏi 25 câu
Lượt xem 328 lượt xem Lượt thi 9 lượt thi

Câu 1

Cho hàm số \( f(x) = \begin{cases} {x^2 - 5x + 6 \over 2x^3 - 16} & \quad khi \quad x<2\\ 2-x & \quad khi \quad x \geq 2 \end{cases} \) hẳng định nào sau đây đúng nhất.

A.

Hàm số liên tục trên R.

B.

Hàm số liên tục tại mọi điểm.

C.

Hàm số không liên tục trên (2:+∞).

D.

Hàm số gián đoạn tại điểm x = 2.

Câu 2

Tính lim un với \(u_n = {2n^3 - 3n^2 + n + 5 \over n^3 - n^2 + 7 } ?\)

A.

-3

B.

1

C.

2

D.

0

Câu 3

Giới hạn của dãy số (un) với  \(u_n = { 3n^3 + 2n - 1 \over 2n^2 - n }\) bằng:

A.

3/2

B.

0

C.

\(+ \infty\)

D.

1

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán