xổ số trực tiếp hôm nay

Đề kiểm tra 15 phút chuyên liên hệ giữa dây và khoảng cách từ tâm đến dây toán 9 THCS Long Biên

; Môn học: ; Lớp: ; 10 câu hỏi; Làm trong 15 phút; cập nhật 11/10/2016
Thời gian làm bài thi 15 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 11/10/2016
Lớp, cấp Số câu hỏi 10 câu
Lượt xem 1,558 lượt xem Lượt thi 83 lượt thi

Câu 1

Cho đường tròn (O), dây cung AB và dây CD; AB < CD. Giao điểm K của các đường thẳng AB và CD nằm ngoài đường tròn (O; OK) cắt KA tại M và N. Khi đó:

A.

KM > KN  

B.

KM = KN

C.

KM vuông góc với KN

D.

KM < KN

Câu 2

Cho tam giác ABC có các đường cao BD và CE. Đường thẳng DE cắt đường tròn ngoại tiếp tam giác tại hai điểm M và N. Khi đó

A.

AM2 = AE. AB

B.

AM = AE + AB 

C.

AM3 = AE.AB

D.

AM = AE.AB

Câu 3

Cho đường tròn tâm O và hai dây cung AB; CD bằng nhau và vuông góc với nhau tại I. Giả sử IA = 2cm; IB = 4cm. Khi đó, khoảng cách từ tâm O đến mỗi dây tương ứng bằng

A.

3 cm 

B.

4 cm

C.

2 cm

D.

1 cm

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán